Szentandrássy István: Villon

2018.09.24

SZENTANDRÁSSY ISTVÁN: François VILLON,
PASZTREL/PAPÍR,
500*680 MM,
J.K.L.: Szenty. 2006 Bp.
480.000 HUF 

"Jelentős sorozatában Szentandrássy Villon Nagy testamentumának fő figuráit és szituációit idézi fel rendkívüli érzékletességgel és szituációteremtő erővel. A Lorca-sorozatban és a Villon-versekben Szentandrássy nem illusztratívan ábrázol, nem a művek kísérő magyarázatai a képek, hanem öntörvényű, önálló művek. A művész Villon 21. századi rokona, mondhatni egy roma festő-Villon, aki bár súlyos árat fizetett érte, megőrizte függetlenségét egy megalkuvásra, alakoskodásra, törtetésre épülő világban. A cinizmus, a kiégettség ellenében ez az alkotói világ még ismeri az erős és tiszta érzelmeket és az egyértelmű ítéletet. Éles és tiszta képi víziói kérlelhetetlen pontossággal ábrázolják egy ellentmondásos világ figuráit és magatartásformáit, együttérzéssel, de anélkül, hogy a részvét meghamisítaná az ábrázolás egyértelműségét és ítéletét. Szentandrássy István azon kevesek közé tartozik, akik személyes és hiteles, egyben művészileg szuggesztív víziót képesek felvázolni a korról, amelynek részesei vagyunk."
Kerékgyártó István

"SZENTANDRÁSSY ISTVÁN 1957. AUGUSZTUS 26-ÁN SZÜLETETT BUDAPESTEN. A HIVATÁSOS KÉPZŐMŰVÉSZ 25 ÉVE FOGLALKOZIK FESTÉSZETTEL. KEZDETBEN VERSEKET, DRÁMÁKAT ÍR ÉS RAJZOL. 1979-BEN CSAPIBAN, EGY CIGÁNY OLVASÓTÁBORBAN FIGYEL FEL RÁ PÉLI TAMÁS, AKINEK TIZENHÁROM ÉVEN KERESZTÜL VOLT TANÍTVÁNYA. MESTERE NYOMÁN A RENESZÁNSZ HAGYOMÁNYOKRA TÁMASZKODVA, SAJÁTOSAN EGYÉNI KÉPI NYELVET HOZOTT LÉTRE. MÜVEIRE JELLEMZŐ AZ ERŐTELJES TÁRGYIASSÁG, A FELFOKOZOTT EXPRESSZIVITÁS ÉS A JELKÉPALKOTÁS. DRÁMAI HANGVÉTELŰ KOMPOZÍCIÓIN A CIGÁNYSÁG ŐSI, BALLADISZTIKUS HAGYOMÁNYAI ÉS ALAKJAI ELEVENEDNEK MEG. JELENTŐS MUNKÁI KÖZÉ TARTOZNAK AZ IKONSZERŰ STILIZÁCIÓVAL MEGALKOTOTT "MADONNA-KÉPEK", FREDERICO GARCÍA LORCA "CIGÁNY ROMÁNCOK" CÍMŰ VERSCIKLUSA ÁLTAL INSPIRÁLT FESTMÉNYSOROZATA ÉS "TRIPTICHONCÍMŰ MŰVE. SZÁMOS KIÁLLÍTÁSA VOLT ITTHON ÉS KÜLFÖLDÖN EGYARÁNT. BEMUTATKOZOTT TÖBBEK KÖZÖTT BÉCSBEN, NEW YORKBAN, PRÁGÁBAN, MÜNCHENBEN, PEKINGBEN, LONDONBAN. LÁTHATÓK VOLTAK MŰVEI TÖBB ÍZBEN A NÉPRAJZI MÚZEUMBAN, A KOSSUTH KLUBBAN, AZ ARANYTÍZ MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN, TOVÁBBÁ A MŰCSARNOK "ELHALLGATOTT HOLOCAUST" KIÁLLÍTÁSÁN (2004), A DOROTTYA UTCAI ESÉLY GALÉRIÁBAN (2005) ÉS A MŰVÉSZETEK VÖLGYÉBEN (2006) IS. 2006-BAN "CIGÁNY MESTERSÉGEK" CÍMMEL GRAFIKÁIBÓL ÉS FESTMÉNYEIBŐL NYÍLT TÁRLATA A RÁTKAI MÁRTON KLUBBAN, 2007-BEN A VELENCEI BIENNÁLÉ ROMA PAVILONJÁNAK TIZENHAT KIÁLLÍTÓJA KÖZÖTT VOLT. 2008-BAN A L'HARMATTAN KIADÁSÁBAN JELENT MEG KERÉKGYÁRTÓ ISTVÁN "TANÍTVÁNYBÓL MESTER" CÍMMEL PORTRÉALBUM A MŰVÉSZRŐL. A BALÁZS JÁNOS GALÉRIÁBAN TÖBBSZÖR SZEREPELTEK MUNKÁI, A 2008-AS "OLAJFÁK HEGYÉN" CÍMŰ - AZ ANGYALI ÜDVÖZLET KÁPOLNA SZAKRÁLIS FESTMÉNYTERVEIHEZ KÉSZÜLT GRAFIKÁK - ÖNÁLLÓ KIÁLLÍTÁSA MELLETT TEMATIKUS TÁRLATOKON: 2004-BEN A "FEKETÉN-FEHÉREN" CSOPORTOS GRAFIKAI KIÁLLÍTÁSON, 2005-BEN A "NŐÁBRÁZOLÁS A ROMA KÉPZŐMŰVÉSZETBEN", 2009-BEN A "KÖZTETEK" TÁRLATON. JELENLEG BUDAPESTEN ÉL ÉS ALKOT. MUNKÁI MEGTALÁLHATÓK A ROMA PARLAMENT ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSÁN, A NÉPRAJZI MÚZEUM ÉS A MAGYAR MŰVELŐDÉSI INTÉZET GYŰJTEMÉNYÉBEN, VALAMINT SZÁMOS KÖZINTÉZMÉNYBEN ÉS MAGÁNGYŰJTŐKNÉL IS."
Cigány festészet Magyarországon 1969-2009